שנים עשר אמנים במוזיאון בצלאל בירושלים
ירושלים
1958

"תחילה הושפע, ברישום ובצבע, מהאמנות הפרסית המצוירת - המיניאטורות והכתובות העבריות. ציורו אז היה עיטורי ביסודו, ושלטו בו גוונים בהירים ורישום אילוסטרטיבי ומדויק. מודד קרקעות לפי מקצועו - בונה אוהב לחפש בנוף הארץ את ההיסטוריה שלה, את עולם התנ"ך בעתיקותיה. הוא מצייר את סיפורי התנ"ך, את החגים והעונות, באורח אכספרסיבי גובר והולך. המגמות העיטוריות שבציורו עברו אמנם תהליכים שונים, אם כי הערכים האילוסטרטיביים לא השתנו שינוי מכריע, אך עתה ניכרת עדיפותו המכרעת של הצבע הלבן. "הצבע הלבן - הוא ביטוי הבהירות והאור האופייניים לנוף הארץ", כדברי האמן".

יונה פישר בהקדמה לקטלוג התערוכה, ספטמבר 1958

חזרה >>>