קטגוריה
מילות מפתח
יעקוב נאבק במלאך
אברהם והמלאכים
חזון יחזקאל
סדר פסח
אנשים בסוכה
איש עם לולב
לולב ואתרוג
חלום יעקב
דיוקן עצמי
עליה לרגל
< 1 2 3 4 5 6 >
יעקוב נאבק במלאך

טכניקה: שמן על בד
מידות: 46/61 ס"מ
1958להגדלה
יעקוב נאבק במלאך