דמות

טכניקה: שמן על בד מידות: 24/22 ס"מ 1946
דמות