אברהם והמלאכים

טכניקה: שמן על בד מידות: 41/46 ס"מ 1958
אברהם והמלאכים