קורבן

טכניקה: שמן על בד מידות: 81/61 ס"מ 1950
קורבן