ריחאנייה

טכניקה: צבעי מים על נייר מידות: 41/30 ס"מ 1952
ריחאנייה