חדר מזרחי

טכניקה: צבעי מים על נייר מידות: 43/31 ס"מ 1952
חדר מזרחי