אנשים בסוכה

טכניקה: שמן על בד מידות: 55/73 ס"מ 1958
אנשים בסוכה