איש עם לולב

טכניקה: שמן על בד מידות: 73/55 ס"מ 1958
איש עם לולב