לולב ואתרוג

טכניקה: שמן על בד מידות: 45/54 ס"מ 1958
לולב ואתרוג