הכינור של ג'ימי שמי

טכניקה: שמן על בד מידות: 28/38 ס"מ 1946
הכינור של ג'ימי שמי