דיוקן עצמי

טכניקה: שמן על בד מידות: 81/60 ס"מ 1959
דיוקן עצמי