עליה לרגל

טכניקה: שמן על בד מידות: 130/195 ס"מ 1959
עליה לרגל