חלום יעקב

טכניקה: שמן על בד מידות: 130/195 ס"מ 1958
חלום יעקב