יעקוב נאבק במלאך

טכניקה: שמן על בד מידות: 46/61 ס"מ 1958
יעקוב נאבק במלאך