1977 - ל"ח שערים לתנ"ך

צייר את "ל"ח שערים לתנ"ך", סדרה בת שלושים ושמונה ציורים בשיטת המונוטייפ.                                                                                            


חזרה >>>
חזית הספר ל"ח שערים לתנך
חזית הספר ל"ח שערים לתנך