1983 - לח שערים לתנך

הוציא לאור את הספר הליטוגרפי ואת האלבום הליטוגרפי "ל"ח שערים לתנ"ך" ובו שלושים ושמונה ליטוגרפיות צבעוניות.


חזרה >>>
הספר
הספר