חדשות באתר ראה אור הספר ארץ לחם וכרמים

האלבום "ציורי התנ"ך" ראה אור וניתן לרכוש אותו באמצעות פינת הממכר שבאתר זה.

 

 באלבום 150 רפרודוקציות צבעוניות של מחזות תנ"כיים מלוות בפסוקים מן התנ"ך.
 

 

 

0000-00-00